GIỚI THIỆU

Hệ thống tương tác trực tuyến với tên miền “dongthap.phatgiaotructuyen.vn” nhằm tạo các phòng họp online cho chư Tôn đức, chư vị giảng sư, các học viên, thực hiện các cuộc họp, các chương trình giảng dạy, học tập online trong thời đại mới